top of page
Only available for Logged-in member. Please login or register to access this information
WSSFCEX-GHC

Manual for WSLRW-G4F-NH3 | FW5

Build-to-Order

Thay thế bởi

Thay thế bởi

Item codes
FW Released Date
Changes Information
WSLRW-G4F-NH3-100-01
27/02/2023
Enable to change the frequency channel in band EU868 IN865 RU864 KR920 AS923

1
QUICK INSTALLATION GUIDE

1.1 Introduction

1.2 Ghi chú ứng dụng

1.3 Khi nào thiết bị gửi tin nhắn Uplink?

1.4 Cấu hình mặc định

1.5 Battery/ Power Supply

1.6 Có gì trong gói?

1.7 Guide for Quick Test

1.8 Cài đặt

1.9 Tài liệu tải trọng và bảng cấu hình

1.10 Cách kết nối thiết bị với Back-end/ Network Server/ Điều phối viên

2
BẢO TRÌ

2.1 Troubleshooting

2.2 Bảo trì

3
ADVANCED GUIDE

3.1 Nguyên tắc hoạt động

3.2 Cấu hình

3.3 Calibration/ Validation

4
THÔNG SỐ SẢN PHẨM

4.1 Thông số kỹ thuật

5
BẢO HÀNH & ỦNG HỘ

5.1 Warranty

5.2 Support

bottom of page