top of page
WS433-AG
 • CẢM BIẾN GẠCH 3 TRỤC KHÔNG DÂY

  SKU: WS433-AG

  WS433-AG is a wireless Tilt Sensor, can be used to measure 3 tilt angles X, Y, Z of any object as Tower, Building, Tree, Electricity Tower, Telecom Tower, Bridges... The Tilt sensor utilizes the combination of advanced Accelerometer and Gyro meter to deliver high accuracy and stable measurement of Tilt angle of 03 axis X,Y,Z. It will connect 2-way wirelessly to the wireless co-ordinator WS433-CL to send data and receiving the configuration. It can be configured the operation parameters like data sending interval, health check cycle...remotely from Globiots platform or via ModbusRTU software (thru the WS433-CL). Its default data rate is 50 kbps, can be switched to 625 bps to increase the communication range. The sensor can last up to 10 years with 1 x AA battery.

  Typical Applications: Telecommunication Tower, Electricity Tower, Building, ...

  • VERTICAL MARKETS

   • Thành phố thông minh
   • Cơ sở thông minh
  • APPLICATIONS

   • Static Tilt Angles measurement for any static object.
  • HIGHLIGHT FEATURES

     
   • Reliable & Secured Wireless Connection | Sub-Ghz technology from Texas Instruments allows reliable wireless connection and secured data by AES-128

   • 10 year battery | Ultra-low power sensing technology from Daviteq with Ultra-low power wireless technology allow the sensor can last up to 10 years with 02 x Type AA batteries.
     
   • High Accuracy & Stable | Advanced Accelerometer with Gyro meter to deliver high accuracy and stable measurement of Tilt angle of 03 axis X,Y,Z.
     
   • IP68 | For both indoor and outdoor applications
  • SPECIFICATIONS

   WS433-AG là một cảm biến nghiêng không dây, có thể được sử dụng để đo 3 góc nghiêng X, Y, Z của bất kỳ đối tượng nào như Tháp, Tòa nhà, Cây cối, Tháp điện, Tháp viễn thông, Cầu ... Cảm biến Nghiêng sử dụng sự kết hợp của các thiết bị tiên tiến Máy đo gia tốc và máy đo con quay hồi chuyển mang lại độ chính xác cao và ổn định cho phép đo Góc nghiêng của 03 trục X, Y, Z. Nó sẽ kết nối không dây 2 chiều với bộ điều phối không dây WS433-CL để gửi dữ liệu và nhận cấu hình. Nó có thể được cấu hình các thông số hoạt động như khoảng thời gian gửi dữ liệu, chu kỳ kiểm tra sức khỏe ... từ xa từ nền tảng Globiots hoặc thông qua phần mềm ModbusRTU (thông qua WS433-CL). Tốc độ dữ liệu mặc định của nó là 50 kbps, có thể chuyển sang 625 bps để tăng phạm vi liên lạc. Cảm biến có thể kéo dài đến 10 năm với 1 x pin AA.Thành phố thông minh
   SENSOR SPECIFICATION  
   Cảm biến độ nghiêng Máy đo gia tốc và con quay hồi chuyển tiên tiến được tích hợp để cung cấp phép đo góc nghiêng X, Y, Z
   Phạm vi đo lường ± 90 ° của XYZ
   Tính lặp lại ± 0,25 °
   Tỷ lệ lấy mẫu cảm biến Tối đa 1Hz
   WIRELESS SPECIFICATION  
   Data speed Up to 50kbps
   Transmission distance, LOS LOS 500m
   Antenna Internal Antenna, 3 dbi
   Battery 01 x AA 1.5-3.6VDC, up to 10 years operation, depends on the configuration
   Frequency Band ISM 433MHz, Sub-GHz technology from Texas Instrument, USA
   International Compliance ETSI EN 300 220, EN 303 204 (Europe) FCC CFR47 Part15 (US), ARIB STD-T108 (Japan)
   Vietnam Type Approval Certification QCVN 73: 2013 / BTTTT, QCVN 96: 2015 / BTTTT (DAVITEQ B00122019)
   Tiêu chuẩn bảo mật AES-128
   Nhiệt độ hoạt động của PCB -40 ° C .. + 60 ° C (với AA L91 Energizer)
   Nhà ở / Bảo vệ Poly-cacbonat, IP67
   Phương pháp gắn kết Giá đỡ để treo tường
   Kích thước 125x30x30mm
   Khối lượng tịnh 60g
  • ORDERING INFORMATION

   ITEM CODE DESCRIPTION
   WS433-AG-01 Sub-GHz XYZ Tilt sensor, Internal antenna, 0.1° Resolution, Type AA battery 1.5VDC, IP68, 860-930 MHz
   WS433-AG-02 Sub-GHz XYZ Tilt sensor, Internal antenna, 0.01° Resolution, Type AA battery 1.5VDC, IP68, 860-930 MHz
  • COMMERCIAL TERMS

    

    

  Delivery time 3-4 weeks
  bottom of page