top of page
Cảm biến CO2 Daviteq LoRaWAN

Cảm biến Daviteq LoRaWAN & Thiết bị truyền động

 • Đặc tả LoRaWAN V1.0.3

 • Loại A cho cảm biến và Loại C cho bộ truyền động

 • Ăng-ten hiệu suất cao tiêu chuẩn (ăng-ten ngoài tùy chọn)

 • Pin 10 năm với 2 x pin AA 1,5V Alkaline/ Lithium

 • Tùy chọn với năng lượng thu hoạch bằng năng lượng mặt trời với Tuổi thọ 10 năm

 • Bảo vệ IP67/68 cho cả ứng dụng Trong nhà và Ngoài trời

 • CE / FCC theo yêu cầu

 • Nhiều lựa chọn cảm biến hoặc I/O: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, mức độ, độ rung, CO₂, NH₃, Cl₂, H₂S...

Bản đồ phủ sóng của LoRaWAN

Kết nối với bất kỳ Cổng LoRaWAN nào trên thị trường

 • LoRaWAN specification V1.0.3

 • Class A for sensors and Class C for actuators

 • Standard high-efficiency internal antenna (optional external antenna)

 • ​Successfully connected with Gateway from Kerlink, Multitech, Tektelic...

Daviteq LoRaWAN Gateway for Outdoor GWLRW

Work perfectly with any LoRaWAN Network Server (LNS)

Actility ThingPark, The Things Network TTN, Loriot, ChirpStack...

Modular Design for Hundred Choices of Sensor or I/O

Nhiệt độ, Độ ẩm, Áp suất, Mức độ, Độ rung, Ánh sáng xung quanh, Độ nghiêng, Dòng điện xoay chiều, Đầu vào xung, CO₂, NH₃, Cl₂, H₂S...

Modular Design for Hundred Choices of Sensor or I/O
bottom of page