top of page

CONTACT US

Cho dù bạn là Người dùng cuối, Nhà tích hợp hệ thống, Nhà thầu, Nhà phân phối, Nhà tư vấn hay Sinh viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu TỪNG BƯỚC sau.

 

Một phương pháp khác là gọi điện cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi.

+84 28 6268 2523

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Youtube
Select an option (Please select these option to become our site member)
Choose your Interested Sectos:
Thông số đất
Choos your Industries Serve
Đăng kí
Đọc đồng hồ điện

Thanks for submitting!

bottom of page